Máte otázku k výměníku AKIRETHERM?

Sepsali jsme odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků k našemu tepelnému výměníku.

HOME

Jak instalace zařízení ovlivní energetický štítek budovy?

Akiretherm má významný vliv na energetický štítek budovy – dle nezávislých posudků energetických auditorů zajistí snížení energetické náročnosti o 25 – 35 % v závislosti na typu objektu, počtu obyvatel a režimu užívání domácnosti.

Mohu získat na výrobek dotaci?

V rámci operačního programu životního prostředí – zaměřeného na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech a bytových dome – Nová Zelená Úsporám – byl rekuperační výměník Akiretherm zahrnut do seznamu podporovaných výrobků a technologií a je možné získat dotaci 35 000 Kč. Kategorie využití tepla z odpadní vody SVT kód 22998 https://svt.sfzp.cz/vyrobky/detail/4550

Jaká je návratnost zařízení?

6-8 let při 4 obyvatelích domácnosti. Pokud se jedná o vícečlennou rodinu je návratnost ještě kratší.

Nevychladne voda v zařízení, pokud po určitou dobu nebudu teplou vodu potřebovat?

Výměník Akiretherm je silně zaizolovaný, pokles teploty během 10 hodin je minimální cca 2 °C.

Už mám vydané stavební povolení. Mohu si zařízení instalovat?

Zařízení neovlivňuje vydání stavebního povolení.

Jaká je životnost zařízení?

Neobsahuje žádnou elektroniku ani pohyblivé části, životnost se odhaduje na 40-50 let.

Musím udělat nějaké úpravy v rozvodech abych mohl zařízení instalovat?

Ano. Přestože nákup samotného zařízení můžete ponechat až na okamžik realizace přípojek, s jeho instalací je třeba uvažovat již při stavbě základové desky a provést finančně a technicky nenáročné rozdvojení kanalizačního a vodovodního potrubí.

Projektant nemá s zařízením zkušenost, dostane podrobné technické údaje?

Ano. Společnost poskytuje technickou podporu při tvorbě nebo doplnění projektu ZTI.

Kde si mohu zařízení koupit?

Společnost Akire s.r.o. je výrobce i distributor. Zařízení Akiretherm Vám dopraví zdarma po celé České republice až na místo určení, rovněž zdarma provede instalaci.

Kolik rekuperační AKIRETHERM výměník stojí?

Cena rekuperačního výměníku AKIRETHERM je 90 000 Kč
Po splnění dotačních podmínek NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je možné získat dotaci ve výši 35 000 Kč.

PROFI

Do jakých provozů je rekuperační výměník na odpadní teplou vodu vhodný?

Rozsah využití je velký, obecně řečeno všude tam, kde technologický proces vypouští teplou odpadní vodu do kanalizace a studenou vodu pro technologické účely ohřívá.

Jak zjistím, kolik mně rekuperační výměník ušetřil?

Ze známého množství odpadní vody a její teploty lze jednoduchým způsobem spočítat návratnost vložené investice, při známé účinnosti rekuperačního výměníku. Můžeme konstatovat, že v převážné většině případů se jedná o návratnost počítanou v měsících.

Uspořená energie je měřená kalorimetrickým měřidlem, takže klient má nepřetržitý přehled.

Jak velká je investice?

Je zřejmé, že každý provoz má svá specifika, musíme ovšem ubezpečit zájemce, že investice je velmi nízká. Většinou nepřekročí 200 tis. Kč včetně rozvodů. Proto je návratnost investice tak rychlá.

Mám v provozovně málo místa. Jak to řešíte?

Zařízení je samo o sobě velmi malé o průměru 1 m a výšce 1 m. Přesto se nemusí podařit umístění například v sestavě praček. Toto řešíme malou kalovou přečerpávací jímkou, do které jsou svedeny odpadní vody a odtud jde teplá voda do rekuperačního výměníku. Ten může být umístěn kdekoliv, třeba na konzoli na stěně, takže nezabírá podlahovou plochu.

Odpadní voda většinou obsahuje mechanické a chemické nečistoty. Jak se výměník čistí?

Chemické nečistoty výměníku nevadí, jelikož přichází do styku s plastem a nerezovým materiálem, a to za předpokladu, že se nejedná o koncentrované louhy a kyseliny. Také není vhodná trvalá koncentrace chloru.

Pro odstranění mechanických nečistot má AKIRETHERM PROFI odkalovací ventil umístěný u dna výměníku. Cyklus nutného odkalení sedimentu je různý podle typu provozu.

Poskytujete technickou pomoc při řešení využití odpadního tepla?

Naše společnost se aktivně podílí na řešení. V řadě případů řešení sama navrhuje.

Nebo Vás zajímá něco ohledně podlahového vytápění AKIREHEAT?

Také s podlahovým topením se pojí časté otázky, část z nich jsme zodpověděli níže.

Tvrdí se, že provoz elektrického podlahového topení je příliš nákladný. Kolik mě bude bude stát?

Jedná se o tradičně nepravdivý názor. Elektrické podlahové topení pracuje s 98 % účinností, provozovatel má 20 hodin denně sníženou sazbu o cca 40 %, a to i pro ostatní elektrické spotřebiče. Výsledkem je celoroční náklad na provoz nejen topení, ale i všech elektrických spotřebičů v rodinném domě o rozloze 160 m2 v rozmezí 28 – 34 tisíc.

Slyšel jsem, že teplá podlaha má negativní zdravotní vliv na šlachy dolních končetin. Je to pravda?

Jedná se o předsudek, který koluje v laické veřejnosti. I za velkých mrazů je teplota podlahy max 24 °C. Pokud používáte domácí domácí obuv, jsou vaše chodidla v trvale vyšší teplotě.

Víří elektrické podlahové topení prach?

Každé nerovnoměrné rozložení teplot způsobuje cirkulaci vzduchu s prachovými částicemi.
U podlahového topení jsou rozdíly teplot na podlaze a u stropu místností, ve srovnání s jinými druhy vytápění, nejmenší a cirkulace vzduchu je téměř neznatelná.

Jak je to se životností?

Životnost je prakticky nekonečná. Po instalaci se topné kabely pohybují v nízkých teplotních hladinách, kterým bez problémů odolává jejich teflonová izolace. Topné kabely jsou konstrukčně provedeny tak, že se nemohou samovolně poškodit. Poškození je možné pouze mechanické, například řeznými nástroji

Jak se topení reguluje?

Ze zkušenosti nedoporučujeme přetechnizovanou regulaci, například s venkovními regulačními čidly.
Ideální regulace jsou programovatelné termostaty v kombinaci s otočnými.
Tento systém doporučujeme rovněž s dálkovým ovládáním přes wifi.

Jaké poruchy se mohou vyskytnout?

Porucha se určitě nemůže vyskytnout na topných smyčkách – kabelech. Může dojít k poruše termostatu nebo jističe pro daný topný okruh Z naší zkušenosti jsou i tyto poruchy velmi ojedinělé. V průběhu 30 ti let praxe a několika stovek realizací došlo k jedné poruše termostatu.

Je elektrické topení investičně nákladné?

Nelepší je srovnání z praxe Uvádíme ukázkový příklad – rodinný dům o podlahové ploše 204 m2 – rok 2017
podlahové vodní topení s plynovým kotlem vč. plynové přípojky -investiční náklady 324 OOO Kč
podlahové topení s elektrokotlem investiční náklady 264 000 Kč
elektrické podlahové topení vč. programovatelných a otočných termostatů – investiční náklady 116 000 Kč

V jaké fázi projektu či stavby se rozhodnout?

Vždy je lepší, když máte vyřešené technické záležitosti již v rámci zpracované projektové dokumentace, lze se však rozhodnout i ve fázi hrubé stavby, před zahájením elektroinstalačních prací.

Kontaktujte nás

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám zodpovíme každý dotaz.