akire (1)
Optimalizace systémů pro energetický provoz rodinných domů

V dnešní době se na českém trhu nabízí celá řada systémů a technologií, které lze zakomponovat do novostavby, a proto může být pro stavebníka poměrně náročné posoudit, které z nich jsou pro jeho konkrétní případ nejvhodnější.

Proto společnost AKIRE, jako jedna z mála firem, zpracovává pro majitele rodinných a bytových domů nezávislá odborná posouzení a návrhy optimálních řešení.

Stavebník takto získá komplexní přehled o pořizovacích nákladech, technických výhodách kombinací různých systémů a v neposlední řadě o následných provozních nákladech a uživatelském komfortu. Může se tak snáze rozhodnout, která kombinace zařízení bude jeho požadavkům a potřebám nejlépe vyhovovat.

Při zpracování hodnocení zvažujeme tato kritéria:
 • Pořizovací náklady pro jednotlivé systémy
 • Možnost získání dotace
 • Roční provozní náklady
 • Roční výnos (např. u fotovoltaiky)
 • Technická vhodnost kombinace jednotlivých systémů</li>
 • Roční provozní náklady uvažovaných kombinací
Posuzujeme kombinace těchto alternativních systémů:
 • Tepelné čerpadlo s vodním podlahovým topením
 • Elektrické podlahové vytápění s programovatelnou regulací
 • Fotovoltaická elektrárna s akumulací
 • Solární ohřev teplé užitkové vody
 • Centrální rekuperace tepla z šedé vody
Závěrem každého posouzení je vyhodnocení technicko – ekonomických parametrů a nezávislý návrh optimálního řešení.
Orientační ceník

Rodinný dům

4 000 Kč

Bytový dům

5 000 Kč

Administrativní budova

cca 5 000 Kč

Ostatní budovy

individuálně podle rozsahu zakázky

Na základě Vaší konkrétní poptávky Vám sdělíme přesnou cenu a termín dodání posouzení v tištěné a elektronické podobě.
Uvedené ceny jsou bez DPH

Máte zájem o naše poradenství?

Napište nám. Rádi Vám s přípravou Vašeho projektu pomůžeme.